Category
제목:   [re] 홈페이지에요.
파일을 올리는 방법을 모르겠어요 ;ㅅ;
막 엠피쓰리 파일이나 이런건 안올라가던데...!!>님의 홈에 음악 파일을 올려놓고 <bgsound src="음악파일주소/음악파이이름">라고만 입력해도 음악은 실행이 됩니다.. 자세한 것은 소스자료실에서 배경음악 관련 카테고리를 보시기 바랍니다..

2019-09-17
22:00:41

목록보기    답글달기  수정하기   

현재글을 이메일로 보내기

3565    [HTML/JAVA] onload에 관해서 질문드려요       2006/02/22  308
3564      [HTML/JAVA] [re] onload에 관해서 질문드려요       2006/02/23  322
3563    [컴퓨터일반] FPT 로..       2006/02/17  376
3562      [컴퓨터일반] [re] FPT 로..       2006/02/18  360
3561    [HTML/JAVA] bgm 연속 재생시 문제로 문의드립니다.       2006/02/15  398
3560      [HTML/JAVA] [re] bgm 연속 재생시 문제로 문의드립니다.       2006/02/15  596
3559    [HTML/JAVA] 홈페이지에요.       2006/02/13  459
3558      [HTML/JAVA] [re] 홈페이지에요.       2006/02/13  299
       [HTML/JAVA] [re] 홈페이지에요.       2006/02/13  336
3556          [HTML/JAVA] [re] 홈페이지에요.       2006/02/14  318
3555    [HTML/JAVA] 제가 초보라서 그러는데...       2006/02/10  302
3554      [HTML/JAVA] [re] 제가 초보라서 그러는데...       2006/02/12  302
3553    [컴퓨터일반] 안녕하세요..       2006/02/08  314
3552      [컴퓨터일반] [re] 안녕하세요..       2006/02/08  337
3551    [인터넷일반] 군데 홈피 쥔장님~~!       2004/01/28  328
3550      [인터넷일반] [re] 군데 홈피 쥔장님~~!       2004/01/28  334
3549    [인터넷일반] 브라우저를 새창에서 띄어주세요       2004/01/18  366
3548      [인터넷일반] [re] 브라우저를 새창에서 띄어주세요       2004/01/19  337
3547        [인터넷일반] [re] 브라우저를 새창에서 띄어주세요       2004/01/19  415
3546    [인터넷일반] 질문입니다.스크롤바..       2003/12/26  412
[PREV] [1]..[11][12][13][14][15] 16 [17][18][19][20]..[194] [NEXT] 목록보기 이전페이지  다음페이지     
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by JINI